Enginyeria ambiental i del paisatge
Enginyeria Ambiental
ENGINYERIA AMBIENTAL
Avaluació Impacte Ambiental
Planificació i Gestió del Medi
Cartografia
Seguiment de flora i fauna
Projectes
Urbanisme i Territori
Seguretat i Salut
Consultoria Acústica
Constructius
Recuperació i Restauració
Paisatgístics i d'enjardinament
Estudi i planificació del Medi Natural
Altres Estudis
Inici
Desenvolupament territorial
Paisatgísme
Assessorament ambiental
Contacte
Catàleg de serveis
Infraestructures
Activitats extractives
Activitats econòmiques
Activitats industrials
Planejament urbanístic
Programes públics (de desenvolupament, d'urbanització...)
Polítiques públiques
Altres
Disposem d'un equip de professionals qualificats per a realitzar les
diferents tasques en una Avaluació Impacte Ambiental, (experts en
botànica, legislació, arqueologia, acústica, paisatgísme, seguretat...)
i els mitjans per solventar qualsevol dificultat.

Analitzar i avaluar les afectacions des d'un punt de vista ambiental,
social, econòmic i cultural de Projectes, Programes o Polítiques
públiques o privades, per definir, dissenyar i pressupostar les
mesures correctores i compensatòries necessàries per minimitzar l'impacte
Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes, programes i polítiques