Enginyeria ambiental i del paisatge
Enginyeria Ambiental
ENGINYERIA AMBIENTAL
Avaluació Impacte Ambiental
Planificació i Gestió del Medi
Cartografia
Seguiment de flora i fauna
Projectes
Urbanisme i Territori
Seguretat i Salut
Consultoria Acústica
Constructius
Recuperació i Restauració
Paisatgístics i d'enjardinament
Estudi i planificació del Medi Natural
Altres Estudis
Inici
Desenvolupament territorial
Paisatgísme
Assessorament ambiental
Contacte
Catàleg de serveis
Plans especials de regulació d'usos
Plans especials de conservació d'espais naturals
Plans de desenvolupament rural
Inventari de camins i disseny de rutes temàtiques
Estudis socio-econòmics
Disseny d'horts urbans, connectors socials, parcs, jardins...
Catàleg de bens protegits
Planificació, ordenació i gestió del medi natural
En el nostre equip comptem amb professionals amb una amplia experiència en la gestió i el desenvolupament d'activitats en espais naturals, compatibilitzant l'ús amb la protecció i millora dels valors naturals, socials o arquitectònics que defineixen l'espai.


Planificar els usos dels espais permet que aquests no afectin la qualitat i els valors del propi espai.