Enginyeria ambiental i del paisatge
Enginyeria Ambiental
ENGINYERIA AMBIENTAL
Avaluació Impacte Ambiental
Planificació i Gestió del Medi
Cartografia
Seguiment de flora i fauna
Projectes
Urbanisme i Territori
Seguretat i Salut
Consultoria Acústica
Constructius
Recuperació i Restauració
Paisatgístics i d'enjardinament
Estudi i planificació del Medi Natural
Altres Estudis
Inici
Desenvolupament territorial
Paisatgísme
Assessorament ambiental
Contacte
Catàleg de serveis
Projectes de bioenginyeria
Construcció de passeres, pèrgoles, miradors...
Projectes constructius d'activitats
Basses pluvials, zones humides, basses de laminació...
Projectes d'enjardinament i zones verdes
Projectes d'ampliació i restauració d'activitats extractives
Projectes de vies verdes, passejos urbans, camins rals...
Projectes constructius
La qualitat en els projectes és el que garanteix un correcte desenvolupament de l'obra, ajustant l'execució al pressupost i als terminis.