Projectes de mesures correctores, de recuperació, restauració i ordenació del medi natural
Enginyeria ambiental i del paisatge
Enginyeria Ambiental
ENGINYERIA AMBIENTAL
Avaluació Impacte Ambiental
Planificació i Gestió del Medi
Cartografia
Seguiment de flora i fauna
Projectes
Urbanisme i Territori
Seguretat i Salut
Consultoria Acústica
Constructius
Recuperació i Restauració
Paisatgístics i d'enjardinament
Estudi i planificació del Medi Natural
Altres Estudis
Inici
Desenvolupament territorial
Paisatgísme
Assessorament ambiental
Contacte
Catàleg de serveis
Projectes de bioenginyeria
Projectes de revegetació
Projectes d'integració paisatgística
Projectes de restauració i ordenació d'espais (fluvials, agrícoles, industrials...)
Projectes de connectivitat (passos de fauna, escala de peixos...)
Projectes d'apantallaments acústics
Projectes de restauració i recuperació de zones degradades
El coneixement del territori, les característiques de les plantacions i les propietats de les solucions de bioenginyeria permeten proposar i adaptar la millor alternativa en cada cas per garantir els millors resultats

El nostre equip té una amplia experiència tant en les solucions de bioenginyeria com en el millor tractament paisatgístic per cada situació.