Enginyeria ambiental i del paisatge
Enginyeria Ambiental
ENGINYERIA AMBIENTAL
Avaluació Impacte Ambiental
Planificació i Gestió del Medi
Cartografia
Seguiment de flora i fauna
Projectes
Urbanisme i Territori
Seguretat i Salut
Consultoria Acústica
Constructius
Recuperació i Restauració
Paisatgístics i d'enjardinament
Estudi i planificació del Medi Natural
Altres Estudis
Inici
Desenvolupament territorial
Paisatgísme
Assessorament ambiental
Contacte
Catàleg de serveis
Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística
Projectes paisatgístics d'àmbit públic (parcs, places, vials, rotondes, enllaços, zones verdes, disseny il·luminació ...)
Projectes paisatgístics d'àmbit privat (jardins, pèrgoles, piscines, restauració de façanes...)
Projectes de recuperació, restauració o millora de paratges naturals
Intervencions en àmbits fluvials, de valorització i recuperació
Projectes paisatgístics i d'enjardinament