Enginyeria ambiental i del paisatge
Enginyeria Ambiental
ENGINYERIA AMBIENTAL
Avaluació Impacte Ambiental
Planificació i Gestió del Medi
Cartografia
Seguiment de flora i fauna
Projectes
Urbanisme i Territori
Seguretat i Salut
Consultoria Acústica
Constructius
Recuperació i Restauració
Paisatgístics i d'enjardinament
Estudi i planificació del Medi Natural
Altres Estudis
Inici
Desenvolupament territorial
Paisatgísme
Assessorament ambiental
Contacte
Catàleg de serveis
Simulacions acústiques
Mesures sonomètriques
Estudis acústics i de vibracions
Determinació d'àrees acústiques
Disseny d'apantallaments acústics
Control d'activitats
Control d'infraestructures
Determinació dels límits legals d'immissió
Consultoria acústica
El soroll i les vibracions són un dels contaminants més importants i que més afecten a la població que el pateix.
Conèixer l'estat actual (mesures sonomètriques) i la situació futura (simulacions acústiques) permet dissenyar la millor estratègia per mitigar o eliminar les fonts de soroll i vibracions.